Chào mừng các bạn đến với Phần mềm Dũng Thịnh
Ảnh 360° 03/05/2019

  Basilica San Vitale (526 - 547) - Ravenna, Italy

  
Cỡ chữ

Splendid Mosaics in the only large "intact" Church of the time of Byzantine Emperor Justinian. UNESCO World Heritage.

Cùng chuyên mục