Chào mừng các bạn đến với Phần mềm Dũng Thịnh
Ảnh 360° 03/05/2019

  Rome, quảng trường Nanova.

  
Cỡ chữ
Bernini: Đài phun nước nổi tiếng của bốn dòng sông (1651) trước nhà thờ của s. Agnese ở agone lúc bình minh.

Cùng chuyên mục