Chào mừng các bạn đến với Phần mềm Dũng Thịnh
Ảnh 360° 03/05/2019

  Lăng mộ Galla Placidia (450AD) - Ravenna, ý

  
Cỡ chữ
Sớm nhất, được bảo tồn tốt nhất trong tất cả các đài tưởng niệm... một trong những điều hoàn hảo nhất (Unesco). Galla Placidia là con gái của hoàng đế La mã Theodosius.

Cùng chuyên mục