Chào mừng các bạn đến với Phần mềm Dũng Thịnh
Ảnh 360° 03/05/2019

  Palermo, Italy: Cappella Palatina - Palatine Chapel - UNESCO World Heritage -

  
Cỡ chữ
Wonderful Royal Chapel of the Norman Kings of Sicily. Built by King Roger II, 1143, it shows the marvelous mosaics in Byzantine style and many arabic decorations. 

Cùng chuyên mục