Chào mừng các bạn đến với Phần mềm Dũng Thịnh

Văn hóa   Chuyên Đề

.
Phụ nữ như thế nào mới được đàn ông trân trọng?
Phụ nữ như thế nào mới được đàn ông trân trọng?
19/04/2019
Xã hội thay đổi đồng nghĩa với việc quan niệm con người cũng dần dần thay đổi. Tuy nhiên, ở đâu đó, giá trị đạo đức cốt lõi của con người vẫn là bất biến, đặc biệt là phẩm hạnh của người phụ nữ.
Lấy gì để đánh giá hôn nhân của một người phụ nữ tốt hay không?
Lấy gì để đánh giá hôn nhân của một người phụ nữ tốt hay không?
18/04/2019
Có rất nhiều người từng thắc mắc rằng: “Lấy gì để đánh giá hôn nhân của một người phụ nữ tốt hay không?”. Tôi nói rằng: “Hãy xem cô ấy sau khi lấy chồng có thể trở thành một người phụ nữ ngày một ưu tú hơn hay không?”.
Nguồn gốc câu thành ngữ ‘Nhất ngôn cửu đỉnh’: 3 tấc lưỡi đẩy lui trăm vạn hùng binh
Nguồn gốc câu thành ngữ ‘Nhất ngôn cửu đỉnh’: 3 tấc lưỡi đẩy lui trăm vạn hùng binh
17/04/2019
Mọi người đều biết câu thành ngữ: “nhất ngôn cửu đỉnh”, ý nghĩa là lời nói rất có trọng lượng. Vậy vì sao lại ví với “cửu đỉnh”, và “nhất ngôn cửu đỉnh” có nguồn gốc như thế nào?
Tào Tháo, trang sử thất lạc của một anh hùng (Kỳ 14): Trước chén rượu nên ca hát, một đời người được bao lâu?
Người tín Phật như thế nào thì chiêu mời hoạ, phúc?
Người tín Phật như thế nào thì chiêu mời hoạ, phúc?
11/04/2019
Có câu cổ ngữ rằng: “Họa phúc không có lối, con người tự chiêu mời” (Họa phúc vô môn, duy nhân tự chiêu). Chiêu mời cát tường hay tai họa, hoàn toàn xem con người khởi tâm động niệm gì.