Chào mừng các bạn đến với Phần mềm Dũng Thịnh

Văn hóa   Góc nhìn Văn hoá

.
Xe con không nhường cứu hỏa: Chứng bệnh trầm kha mang tên ‘mất niềm tin’
Xe con không nhường cứu hỏa: Chứng bệnh trầm kha mang tên ‘mất niềm tin’
26/09/2019
Có người đi đường không nhường xe ưu tiên nhưng cũng lại có xe ưu tiên lạm dụng quyền của mình để tùy tiện cướp đường. Nếu ai cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của mình thì sẽ chẳng ai tin ai nữa. Một xã hội thiếu niềm tin thì ai cũng sẽ lo bảo vệ bản thân mà thôi.
Cái chết của Bàng Thống: Ý trời không thể trái
Cái chết của Bàng Thống: Ý trời không thể trái
09/04/2019
Đương thời có câu vè: “Ngọa Long, Phượng Sồ, được một trong hai, có thể an thiên hạ”. Lưu Bị đã có được cả hai bậc quân sư kỳ tài, tiếc rằng Bàng Thống không nghe lời cảnh báo của Khổng Minh, cuối cùng chết ở gò Lạc Phượng. Âu cũng là ý Trời!